Sirius Zihin Gelişim Programı Nedir?

Sirius Zihin Gelişim Programı Nedir?

SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI

Zekayı, matematiksel bir sayı ifadesinden çok, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle de, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimi denilebilir.

Birçok çocuk hızlı ve kolay öğrenebilme yeteneğine sahiptir fakat bu yeteneğini doğru kullanamadığı için akademik anlamda istenilen seviyeye gelmekte zorlanır, hatta birçoğu da düşük notlar almakta ve sınıfın haylaz ve yaramaz çocukları arasında yerini almaktadır. Böyle bir durumun temel sebebi öğrencinin potansiyelini bilmesi ancak bu potansiyeli doğru kullanabilme becerisine sahip olamamasıdır. Daha açık bir ifadeyle öğrenci çok çabuk kavradığının farkındadır. Öğretmeni dersi anlatırken, o, daha ilk anlatmada konuyu anlar ve öğrendiğini düşünür. Sınıf içerisinde öğretmen birkaç kez aynı şeyleri tekrar ettiğinde sıkılmaya başlar ve bu nedenle de dersin işlenişini sabote eder. Çocuğun öğretmenleri tarafından anne babaya şikayet edildikçe okulla arasına mesafe koymaya başlar. Anne ve babalarda doğal olarak ne yapacaklarını bilmediklerinden bir kaos ortamı evin içerisinde hakim olmaya başlar.

SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme, ve yeni çözüm yolları bulabilme becerilerini geliştirir. SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI öğrencinin farkında olduğu potansiyelini doğru kullanabilmesi için gerekli olan planlama, organizasyon, konsantrasyon becerilerini geliştirir. Çocuklar program içerisinde yaptığı egzersizlerle kendisi için en uygun öğrenme stratejilerini fark eder ve bu stratejileri kolay bir şekilde günlük hayatlarında kullanmaya başlar. Uzun saatlerce ders çalışmak yerine planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığı gelişir. Kitap okumaya başlar, okudukça kelime hazinesi gelişir ve sürekli yeni bir şeyler öğrenme ihtiyacı içerisine girer.

SİRİUS ZİHİN GELİŞİM PROGRAMI katılan öğrenciler zihinsel gelişimlerine yaptıkları katkı sayesinde okulla ve derslerle yeniden sıcak bir bağ kurmaya başlar. Kurulan bu sıcak bağ sayesinde akademik beceriler gelişir, sınav notları yükselmeye başlar. Sınav notlarının yükselmesiyle başarı hazzını yaşayan çocuk daha iyisini yapmak için daha çok gayret sarf eder. Aile içerisindeki kaos durumu ortadan kalkar.

Faydaları:

Görsel-İşitsel Dikkatte, Konsantrasyonda, Kısa-Uzun Süreli Hafızada, Mantık Muhakemede, İşlem Hızında, Problem Çözmede, Aritmetikte, Görsel-Hareketsel-Mekansal Koordinasyonda, El-Göz Koordinasyonunda, Okuma-Anlamada ve Genel Zeka Düzeyinde artış. Tüm bu bulgulara bağlı olarak elde edilen gelişimleri açık bir şekilde ifade edecek olursak;

Egzersiz Programı:

* Öğrenme sistemini aktif bir şekilde çalıştırıp ders başarısını artırır.
* Dikkat becerilerinde artış olur, ders ve akademik alandaki dikkat hataları azalır.
* Çalışmaya ve öğrenmeye karşı istek artar, akademik performansı yükselir.
* Görsel alana girenleri fark eder ve ayırt eder, masa başı ders çalışmalarındaki başarısı artar.
* El göz koordinasyonu artar, performans ödevlerinde üretkenliği artırır.
* İnce motor becerilerinde artış olur, el becerileri gelişir.
* Dinleme becerisi artar, işitsel algısında kuvvetlenme olur.
* Planlama ve sıralama becerilerinde artış olur, karşısına çıkan problemlerde fayda sağlar.
* Okuma ve okuduğunu anlamaya fayda eder.
* Zihinsel enerjinin bir konuya odaklanmasına yarar.
* Düşünme becerilerini destekler, yorumlama becerisini geliştirir.